Επίδομα παραπληγικών – τετραπληγικών ανασφάλιστων

|

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Άτομα που πάσχουν από ασθένειες που έχουν... περισσότερα Επίδομα παραπληγικών – τετραπληγικών ανασφάλιστων

Επίδομα παραπληγικών – τετραπληγικών δημοσίου

|

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Άτομα που πάσχουν από ασθένειες που έχουν... περισσότερα Επίδομα παραπληγικών – τετραπληγικών δημοσίου

Επίδομα Ομογενών

|

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Οι συμπληρώσαντες το 60ο έτος της ηλικίας ή... περισσότερα Επίδομα Ομογενών

Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης

|

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Παιδιά εώς 18 χρονών με “εγκεφαλική παράληση”.... περισσότερα Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης

Επίδομα Τυφλότητας

|

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Άτομα των οποίων πιστοποιείται η τυφλότητα με... περισσότερα Επίδομα Τυφλότητας

Επίδομα Κώφωσης – Βαρηκοίας

|

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Άτομα με κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας... περισσότερα Επίδομα Κώφωσης – Βαρηκοίας

Επίδομα Κίνησης

|

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Σε εφαρμογή της αριθ. Π3α/Φ.15/Γ.Π. οικ. 88483/27-6-2008 ΚΥΑ... περισσότερα Επίδομα Κίνησης

Επίδομα Βαριάς Νοητικής Υστέρησης

|

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Τα άτομα να έχουν βαριά νοητική καθυστέρηση με... περισσότερα Επίδομα Βαριάς Νοητικής Υστέρησης

Επίδομα Βαριάς Αναπηρίας

|

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  Ανασφάλιστοι ή έμμεσα ασφαλισμένοι  που λόγω... περισσότερα Επίδομα Βαριάς Αναπηρίας

Επίδομα Αιματολογικών Νοσημάτων

|

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Άτομα με μεσογειακή αναιμία, θαλασσαιμία,... περισσότερα Επίδομα Αιματολογικών Νοσημάτων

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο