|

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

  1.  Ανασφάλιστοι ή έμμεσα ασφαλισμένοι  που λόγω σοβαρής σωματικής , νοητικής ή ψυχικής ασθένειας ή αναπηρίας έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω όπως αυτή πιστοποιείται από την επιτροπή ΚΕΠΑ.
  2.  Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου τα  οποία είναι ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα και έχουν ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω ανεξαρτήτους διατροφικού επιδόματος
  3. Άτομα με διαβήτη τύπου Ι ινσουλινοεξαρτόμενα τα οποία είναι ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα και έχουν ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Έλεγχος δικαιολογητικών.
  • Κοινωνική έρευνα.
  • Εγγραφή στο Μητρώο.
  • Απόφαση αναγνώρισης δικαιούχου.
  • Αποστολή αναγνωριστικής απόφασης.

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο