Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα αρρένων

|

Μπορεί να ζητηθεί για τους εξής λόγους: Για εγγραφή άρρενος... περισσότερα Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα αρρένων

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση

|

Για έκδοση Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για... περισσότερα Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση

Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

|

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Αίτηση του ενδιαφερομένου... περισσότερα Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

Πιστοποιητικό Πλησιέστερων συγγενών

|

Η έκδοση ενός πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών, είναι... περισσότερα Πιστοποιητικό Πλησιέστερων συγγενών

Πιστοποιητικό Εντοπιότητας

|

Για έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης Εντοπιότητας... περισσότερα Πιστοποιητικό Εντοπιότητας

Πιστοποιητικό γέννησης

|

Για έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης απαιτείται: ... περισσότερα Πιστοποιητικό γέννησης

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

|

Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης χορηγούνται στα... περισσότερα Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο