|

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας
  3. Φωτοτυπία  Εκκαθαριστικού εφορίας των τελευταίων 2 ετών
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη μονιμότητα της κατοικίας του ενδιαφερομένου στο Δήμο Βοΐου με τα στοιχεία της διεύθυνσης

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο