|

Μπορεί να ζητηθεί για τους εξής λόγους:

  • Για εγγραφή άρρενος μέλους οικογενείας σε Οικογενειακή μερίδα άλλου Δήμου ή Κοινότητας.
  • Για πενταετή κατάταξη στο Στρατό
  • Για Προξενικές Αρχές
  • Για Ληξιαρχεία , Δήμους και Δημοτικά Διαμερίσματα
  • Για τη Στρατολογία

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το ζητήσει μόνον εφόσον είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Boΐου και με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο