|

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  • Αίτηση από συμβολαιογράφο
  • Έντυπο Ε9
  • Πρόσφατος πληρωμένος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Τεχνική έκθεση μηχανικού περί εξάντλησης ή μη του συντελεστή δόμησης όπου αυτή είναι απαραίτητη(μεταβίβαση οικοπέδου)

 

* Παρακαλούνται οι δημότες, για την αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας, πριν την προσέλευσή τους στην  Υπηρεσία μας να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εσόδων για ενδεχόμενη, κατά περίπτωση, προσκόμιση επιπλέον και συγκεκριμένων δικαιολογητικών.

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο