|

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα που δίνεται σε περίπου 273.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Αποτελεί ένα αναγκαίο δίχτυ προστασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φτώχειας και την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού. Η κρατική μέριμνα για τη διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων των πολιτών μέσω ενός συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θωρακίζεται με το Άρθρο 21 του Συντάγματος.

 Σε τι συνίσταται;

 1. Σε εισοδηματική ενίσχυση: το χρηματικό ποσό ενίσχυσης της ωφελούμενης μονάδας.(Δείτε λίγο πιο κάτω ποιες χαρακτηρίζονται ωφελούμενες ομάδες )
 2. Σε συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά: διασύνδεση των  μελών της ωφελούμενης μονάδας, εφόσον πληρούν τα κριτήρια ένταξης εκάστου  προγράμματος, με:
  –  Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων.
  –  Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.
  – Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
  – Ένταξη στις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους.
  – Κοινωνικό τιμολόγιο παροχών ηλεκτρικής ενέργειας.
  –  Κοινωνικό τιμολόγιο παροχών ύδρευσης.
  – Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων.
 1. Σε υπηρεσίες ενεργοποίησης: προώθηση των δικαιούχων, εφόσον δύνανται να εργαστούν, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
  – Την κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας.
  – Τη συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
  – Τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
  – Τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.
  – Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο