|

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατοικούν εντός των ορίων του Δήμου Βοΐου και να προέρχονται από χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για την εγγραφή τους στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους οι Ευρωπαίοι πολίτες οφείλουν να προσέλθουν στο Δήμο του τόπου διαμονής τους προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση.

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο