|

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Πλατεία Τσιστοπούλου 3, 50300
Τηλ.: 2465350190
email: dimοtikiastinomia@voio.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Δημοτική Αστυνομία αποτελεί μια αναβαθμισμένη υπηρεσία καθώς με το Ν.3731/2008 ενισχύθηκε ο ρόλος της και της χορηγήθηκε ένα ευρύ πλέγμα αρμοδιοτήτων. Οι βασικότερες αρμοδιότητες που ασκεί, όπως αυτές αναφέρονται στο Φ.Ε.Κ. 263/ Α/ 23-12-2008, είναι οι ακόλουθες:

  • Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στη στάση και τη στάθμευση των οχημάτων και επιβολή των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του Ν. 2696/1999.
  • Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές.
  • Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην καθαριότητα και διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων.
  • Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση.
  •  Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα εγκαταλειμμένα οχήματα (Ο.Τ.Κ.Ζ.).
  • Εκτέλεση κατ’ οίκον επισκέψεων για θεωρήσεις γνησίου της υπογραφής εντός της πόλης για δημότες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και αδυνατούν να μετακινηθούν (στις Τοπικές Κοινότητες εξουσιοδοτημένοι είναι οι πρόεδροι).
  • Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία των παιδότοπων.
  • Συμμετοχή στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας.

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο