|

Η βάπτιση μπορεί να καταχωρηθεί απευθείας στο περιθώριο της Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης ή να συνταχθεί έκθεση  στον τόπο βάπτισης (με επί πλέον  δικαιολογητικό την ληξιαρχική πράξη γέννησης) και  η οποία έκθεση διαβιβάζεται  στον ληξίαρχο του τόπου γέννησης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Η δήλωση τέλεσης βάπτισης του Ιερέα, υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς
  2. Ταυτότητα του δηλούντα

 

Από ποιόν δηλώνεται η βάφτιση

Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι οι γονείς του παιδιού, ο ανάδοχος, ο ίδιος ο βαπτισθείς που έχει συμπληρώσει το 14ο έτος, καθώς και οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού ή από τρίτο πρόσωπο, που έχει ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο