|

Η δήλωση θανάτου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στο Ληξιαρχείο του τόπου ταφής.

Tο Ληξιαρχείο λειτουργεί όλες τις αργίες μόνο για τη σύνταξη Ληξιαρχικών Πράξεων Θανάτου

Προθεσμία Δήλωσης

Εντός 24 ωρών από το θάνατο

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δήλωση θανάτου

  1. Το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου συμπληρωμένο από το νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό
  2. Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος
  3. Σε περίπτωση απώλειας της Αστυνομικής ταυτότητας χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από πρόσωπο Α” βαθμού συγγένειας.
  4. Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος

Για αλλοδαπούς:

  1. Διαβατήριο
  2. Μεταφρασμένο πιστοποιητικό ή μεταφρασμένο διαβατήριο

 

Από ποιόν δηλώνεται ο θάνατος

Υπόχρεοι για τη δήλωση του θανάτου είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανούντος ή κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο ή ο ιδιοκτήτης Γραφείου Κηδειών που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού ή υπάλληλος του γραφείου αυτού(ειδικά εξουσιοδοτημένος).

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο