|

Η ονοματοδοσία αποτελεί τη μοναδική διαδικασία κτήσης κυρίου ονόματος νεογνού, το οποίο καταχωρίζεται στη Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεώς του, ύστερα από κοινή δήλωση των γονέων, που του ασκούν τη γονική μέριμνα ή του ενός απ΄αυτούς, εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. (αρ. 25 Ν. 344/76)

Ειδικότερα, η άσκηση της ονοματοδοσίας του τέκνου, είτε είναι βαπτισμένο είτε είναι αβάπτιστο, πραγματοποιείται με δήλωση του κυρίου ονόματος του τέκνου προς τον αρμόδιο ληξίαρχο, ο οποίος είναι από το νόμο το μόνο αρμόδιο όργανο του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η σχετική δήλωση των γονέων.

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο