Αίτηση για παύση πωλητή

|

... περισσότερα Αίτηση για παύση πωλητή

Αίτηση για απουσία παραγωγού

|

... περισσότερα Αίτηση για απουσία παραγωγού

Αίτηση για αλλαγή θέσης

|

... περισσότερα Αίτηση για αλλαγή θέσης

Αίτηση για επιπλέον μέτρα

|

... περισσότερα Αίτηση για επιπλέον μέτρα

Αίτηση για συμμετοχή πωλητή και σε λαϊκή αγορά άλλων Δήμων

|

... περισσότερα Αίτηση για συμμετοχή πωλητή και σε λαϊκή αγορά άλλων Δήμων

Αίτηση για συμμετοχή πωλητή σε λαϊκή αγορά του Δήμου Βοΐου

|

... περισσότερα Αίτηση για συμμετοχή πωλητή σε λαϊκή αγορά του Δήμου Βοΐου

ΦΕΚ 171 Υπαίθριο Εμπόριο

|

... περισσότερα ΦΕΚ 171 Υπαίθριο Εμπόριο

Κανονισμός Λαϊκών Αγορών

|

... περισσότερα Κανονισμός Λαϊκών Αγορών

Για τοποθέτηση οικοδομικών υλικών, κάδων, περιφράξεων

|

... περισσότερα Για τοποθέτηση οικοδομικών υλικών, κάδων, περιφράξεων

Για είσοδο – έξοδο οχημάτων

|

... περισσότερα Για είσοδο – έξοδο οχημάτων

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο