Σκοπός του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι η παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες στο οικείο φυσικό και οικογενειακό τους περιβάλλον, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Στόχος των προγραμμάτων είναι η παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη, σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, ώστε να αποκτήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία και κοινωνική ευημερία.

Παράλληλα επιδιώκεται η διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών που είναι επιφορτισμένες μέσα στην οικογένεια με τη φροντίδα των ηλικιωμένων ατόμων και ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη της εναρμόνισης του επαγγελματικού και οικογενειακού βίου.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content